Powrót do listy newsów

Instalacje telekomunikacyjnew budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
(Omówienie)
Janusz Osowski
główny specjalista ds. zarządzania infrastrukturą fizyczną


W Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r. poz. 1289 zostało opublikowane rozporządzenie nowelizujące dotychczasowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Został dodany rozdział 8a pod nazwą „Instalacja telekomunikacyjna”. Pod nazwą instalacja telekomunikacyjna kryje się zainstalowany i połączony pod względem technicznym i funkcjonalnym układ jej elementów wykonany zgodnie z Polską Normą dotyczącą planowania i wykonywania instalacji wewnątrz budynków (PN-EN 50174-2:2010). Instalację telekomunikacyjną stanowi w szczególności: kanalizacja telekomunikacyjna budynku i elementy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Cały tekst w lutowym wydaniu magazynu...

 
Numer 401 Październik 2023

Polecamy:
Xbest_banner_TV-Sat_WWW.JPG

Eutelsat 380x70 tvsat-hotbird.jpg


ZTV_PL_baner2021_final_07.02.2021.JPG

Radio_Santec_banner_380x70_09_2023.jpg


PFR plansza informacyjna poziom.jpg
Czy uważasz, że pandemia koronawirusa będzie miała wpływ na zmiany w telekomunikacji i mediach?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdania
                
 
 
Zdjęcie inżyniera